Search This Blog

Thursday, 13 October 2011

Apa Itu Francaisor dan Francaisi

FRANCAISOR

Definisi:

Francaisor ialah orang yang memberikan francais kepada pemegang francais dan termasuk pemegang francais induk berkenaan dengan hubungannya dengan pemegang sub-francais.

Kebaikan:
 1. Berpeluang meluaskan perniagaan tanpa penggunaan modal sendiri
 2. Faedah ekonomi bidangan
 3. Perkongsian risiko
 4. Mengurangkan masalah pengurusan sumber manusia
 5. Mendapat maklumbalas perniagaan yang lebih luas
 6. Lebih tumpuan kepada kerja-kerja Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
Sumber : 

FRANCAISI

Pengenalan

Francaisi Induk ialah seseorang yang diberi hak oleh pemberi francais untuk mensubfrancaiskan kepada orang lain, atas perbelanjaannya sendiri, francais kepunyaan pemberi francais itu.

Kebaikan:
 1. Risiko perniagaan yang lebih rendah
 2. Peluang memasarkan barangan atau perkhidmatan yang diterima ramai
 3. Faedah ekonomi bidangan
 4. Bimbingan pengurusan perniagaan yang cekap
 5. Khidmat sokongan yang berterusan daripada Francaisor, agensi kerajaan dan institusi kewangan
Sumber : 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts